lördag 20 november 2010

Dags att inviga Humanisterna Värmlands blogg på riktigt!

Förra helgen (13/11 -10) så var vi medarrangörer då Karlstads Bokcafé arrangerade en föreläsning med Lena Andersson:

Karlstad Bokcafé arrangerar: Religionens mystiska återkomst och dess konsekvenser.
Med sin ateistiska predikan om Jesus väckte Lena Andersson i sitt sommarprogram 2005 stor uppmärksamhet. Med träffsäkra exempel och knivskarp logik lämnade hon inte någon oberörd vid radioapparaten. Föreningen Humanisterna valde detta år att ge henne Hedeniuspriset.
Nu kommer hon till Karlstad för att prata om religionens betydelse i vår tid. Behövs religion? Vad är det i vår tid som gör att religionen är på frammarsch?
Lena Andersson har skrivit fyra romaner med samhällskritiskt innehåll samt några pjäser. Idag medverkar hon regelbundet med kolumner om politik och samhällsfrågor i Dagens Nyheter.
I samarbete med Humanisterna Värmland

Det var ett välbesökt arrangemang där det syntes många värmlandshumanister, totalt var vi nog över 50 pers. Första delen av arrangemanget föreläste Lena baserat på sina erfarenheter och tankar, och hade mycket intressanta reflektioner kring speciellt kristendomen ur ett marknadsföringsmässigt och historiskt perspektiv. Den andra halvan bestod av en frågestund som nog hade kunnat hålla på hela kvällen om inte Lena hade varit tvungen att lämna oss för att ta tåget tillbaka hem till Stockholm.

En intressant infallsvinkel var hur kristendomen genom en genomtänkt konstruktion och starkt varumärke lyckats vinna ett så starkt fotfäste främst i västvärlden. Med en mix av löften och hot, ”gör bara som vi säger så blir det bra”, så spred sig ju läran som en löpeld några hundra år efter Jesus död.

Speciellt på frågestunden så kastade vi oss mellan alla möjliga teman, t.ex. frågan utifall kristna fundamentalister är ”värre” än muslimska, eller tvärsom. En fråga som Lena naturligt besvarade med att detta har definitivt varierat över tiden. En intressant frågeställning utifrån ett historiskt perspektiv är ju åt vilket håll utvecklingen har gått, där hade Lena mycket att berätta, och framför allt åt vilket håll den kommer att gå i framtiden. I Sverige har vi nog på senare tid upplevt att det varit en diversifiering där fler religioner fått fotfäste, delvis naturligt p.g.a. invandring, men även vad man kan kalla ”pseudoreligioner”. Det senare avser diverse New Age-inspirerat trams som mest baserar sig på att man aldrig kan vara 100 % säker på någonting, därför bör man tro på allt… Lena hävdade att det i dag är rent av paria att deklarera sig som ateist, och då undertecknad ifrågasatte detta så menade hon att det i alla fall var så i kulturkretsar och det kan man kanske förstå. Visserligen är kanske dessa opinionsbildare, men de är knappast representativa för svenska befolkningen i sin helhet. Det jag tycker mig se är att framför allt yngre människor inte drar sig ett dugg att deklarera sin religiösa inställning på sociala medier som Facebook. Jag tror att vi kommer att uppleva mer av en polarisering i att man tar ställning i livsåskådningsfrågor, dels att vi kommer att se en diversifiering bland de som väljer en religiös livsåskådning. Vad tror du som läser?

Eftersom vi hade många på plats som är medlemmar i Humanisterna, men också många som kanske skulle kunna vara potentiellt intresserade av vår verksamhet, tog undertecknad tillfället att kort presentera Humanisterna Värmland.

/Jörgen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar